En hyllning till renhunden

2017-12-20
Ávkis nästa bok är under produktion. Leila Nutti och Anna Kuhmunen kommer under 2018 att ge ut en bok om renhunden.

 

Idag ser man en tydlig motorisering inom renskötseln. Hundens roll i renskötselarbetet har kraftigt försvagats de senaste 20 åren men författarnas tro och förhoppning är att renhundens ställning åter kommer att stärkas men då riskerar den gamla kunskapen att vara förlorad om inget görs. Boken kommer att skrivas utifrån intervjuer med personer i Sápmi och på olika samiska varieteter. Författarna har genomfört ett antal intervjuer men söker även fler att intervjua. Författarna lever i renskötande familjer som använder hunden i arbetet. De har ett brinnande intresse för vallhunden och dess användningsområde. Upprinnelsen till bokidén var att Anna och Leila såg att det fanns en saknad av dokumentation i den samiska litteraturen om hur hundar har använts i århundraden och används idag inom renskötseln. Målet med boken är att dokumentera denna kunskap till kommande generationer så att den traditionella kunskapen inte försvinner. Boken kan också stärka den traditionella kunskapens status, eftersom den visar vilka kunskapssystem som finns inkodade i det samiska språket.

 

Projektet finansieras av Statens Kulturråd, Jokkmokks kommun, Sametingets kulturnämnd, Region Norrbotten, Framtidsbanken i Jokkmokk samt Kungliga patriotiska sällskapet.