Möt Norrbottens kreativa entreprenörer

2021-02-22
En låt på radion som väcker gamla minnen, en snygg frisyr en grå dag, en god middag med vänner lagad på nya bistron, svettiga träningspass, ett uppträdande som lockar till tårar och skratt, någon som förstår och hjälper dig när det värker på in och utsida, ett möte som lyfts till nya höjder genom medskapande, den där målningen som du inte kan se dig mätt på, någon som visar att skogen är medicin, kommunikationen som får oss att nå ut och som berör.

 

 

Allt detta och så mycket mer skapar liv och glädje i vårt Norrbotten tack vare de kreativa entreprenörerna. Nu vill vi ge dig möjlighet att möta några av dem. De kommer att inspirera och ge dig näring för nya tankar. Varje fredag ända fram till sommaren (med undantag för lov och helger). Dessa entreprenörer kännetecknas inte bara av kreativitet utan också av mod, idérikedom, samarbetsvilja. De är ansvarsfulla och anpassningsbara. De har en hög osäkerhetstolerans och när inget är som de brukar finner de vägar framåt. På egen hand och tillsammans.
__________________________
KALENDER
26 februari - premiär med Petra Åhl - MedskapandeLabbet. Nå dina mål med glädje och energi!
Möt innovationsledaren, strategiska coachen och meditationsläraren Petra Åhl. Hon kommer att berätta sin story om att ta klivet från att avdelningschef på LKAB till att bli värderingsdriven egenföretagare och vad det är som gör att hon älskar att skapa värdefulla saker tillsammans. Välkommen till en presentation och samtal om ”Medskapandelabbet – Upptäck glädjen och den kreativa kraften i att skapa tillsammans”
Värd: Ávkis inkubator - Vallje.

 

5 mars - Fredrika Johansson möter Rebecka Digervall.
Värd: Creative Ebeneser.

 

12 mars - Carina Nilsson, Trojka. Låt naturen ta plats och välmåendet öka.
Värd: Ávkis inkubator - Vallje.

 

19 mars -Lotta Karlsson, scenkonstproducent. Hemkär, stolt och lite galen.
Lotta skapar och möjliggör nordlig musik och scenkonst för alla åldrar, med ena benet på scenen och det andra i kunskap om kommunikation, ledarskap och organisation. Denna dag berättar Lotta om den krokiga resan fram till att göra det hon älskar och hur påståendet "man måste flytta till Stockholm för att lyckas" provocerar henne så mycket att det boostar och ger riktning till hela hennes företagsutveckling.
Värd: Go Business.

 

26 mars - Catrin Keskitalo, Socionomkonsult CLK. Bli en attraktiv arbetsgivare genom stärkta medarbetare.
Värd: Ávkis inkubator - Vallje.

 

16 april - Mer info kommer!
Värd: Creative Ebeneser.

 

23 april - Maria Söderberg. Kulturupplevelser i kombination med naturupplevelser.
Värd: Argentis - Kulturkraft.

 

7 maj - Harleen Kalkat och Magnus Karlsson presenterar Musikteatern. Hur driver man en lokal teater efter communityteateridén?
Värd: Argentis - Kulturkraft.

 

28 maj - Ruth Ranberg. Hälsa på Arjeplogsvis. Våga, välja, göra med Ruth som berättar om att våga göra nya saker och vad det har betytt för henne. Ta del av Ruths företag som en del av det nya.
Värd: Argentis - Kulturkraft
__________________________
Ingen kostnad, ingen anmälan. Använd länken nedan för att klicka in dig på zoom. Var redo i tid, en halvtimma går fort!
https://us02web.zoom.us/j/84148525222
Varmt välkommen!
____________________________
EN DEL AV DE KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA
Många av dessa kreativa företag är en del av de kulturella och kreativa näringarna. De kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP var minst 130 miljarder kronor eller 3,1 procent år 2015 men sannolikt högre eftersom tjänsteexporten för närvarande inte går att mäta. Dessutom skapar kulturella och kreativa näringar många fler värden än vad som är mätbart. Självklart skapas kulturella värden, men kulturskapare utvecklar också näringslivet och samhället på flera positiva sätt – oavsett om den enskilda kulturskaparen avser det. Konstnärer och kreatörer kan använda företag som ett medel för att nå andra mål, till exempel sociala eller miljömässiga mål. Deras verksamhet påverkar därför ofta samhällsekonomin positivt på flera sätt och stärker landets attraktionskraft i utlandet.
Detta arrangeras i samverkan mellan:
- Ávki AB - Vallje
- Creative Ebeneser
- Creative North
- Argentis - Kulturkraft

- Go Business
Tillsammans arbetar vi för att synliggöra, stärka och utveckla de kulturella och kreativa näringarna i Norrbotten.
Våra projekt har en rad olika finansiärer: våra olika kommuner, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska företagarfonden, EU m.fl. Stort tack till er!