Go Cloud

2018-04-26
Tillsammans med Piteå Science Park och Rise Interactive arbetar Ávki med en förstudie som ska ta fram en digital strategi för att bygga Sveriges första virtuella inkubator.

 

I Vallje - Utvecklingsnod Sápmi har vi sett en stor nytta i att skapa nätverk och ta del av varandras kunskap - något som vi nu ska bygga vidare på. Förstudien finansieras med medel från Längmanska företagarfonden, Sparbanken Nord och EU:s strukturfond. Efter förstudien är ambitionen att under 2019 arbeta med ett genomförandeprojekt #sapmi #ávki #samiskt #inkubator

 

Läs mer i på Arctic mirror.