Vi stödjer Nattvandrarna

2018-04-26
Vi stödjer Nattvandrarna! Det händer otroligt mycket idag ute bland ungdomarna. Användandet av alkohol och droger har ökat och det går neråt i åldrarna.

 

Det leder tyvärr också till att skadegörelse, våld, rån, hot och våldtäkter också ökar bland ungdomar, så behovet av engagerade och bra vuxna förebilder har ökat. Nattvandrarnas vision är att vara en vuxen förebild som kan motverka användning av droger, våldsamhet och vandalism och samtidigt kunna leverera medmänskligt stöd för ungdomarna. Genom Ávkis engagemang och stöd till Nattvandrarna är vi med och tar vi ansvar för samhällets utveckling och framtid. Läs mer om Nattvandrarna på deras webbsida.  #ávki #nattvandrarna