Vájssá- och Gáidumområdenas renshårsterminologi

2017-12-11
Nu kan du beställa Vájssá- och Gáidumområdenas renhårsterminologi, en bok som vi har gett ut med Helena Omma, Sámi allaskuvla.

 

Helena Omma har funnit hela 58 termer för renens päls, boken visar de många dimensioner av kunskap som begreppen innehåller. Utöver hur pälsen ser ut har renskötarna kunskap om diversiteten i renhjorden och vilka färger som är vanliga och ovanliga i området. Innehållet bygger på Helena Ommas masteruppsats och dokumenterar Gällivare och Jokkmokkstrakterna (Unna Tjerusj, Báste čearru och Vájssá). Den förflyttar traditionell kunskap från sin naturliga kontext till akademin och skrift så att fler kan få inblick i och förståelse för att renskötselns kunskap faktiskt finns. Sammanfattningsvis diskuterar den vad traditionell kunskap är, dess värde och systematik. Läs och få inblick i renskötselns historia och nutid, beställ ditt exemplar redan idag. Pris 298 kr, porto tillkommer.

 

Beställning

Mejla hur många böcker du vill ha, ditt namn och leveransadress till info@avki.se

 

Bokfakta

Ursprungstexten är på nordsamiska, boken har en svensk del på 89 sidor och lika många sidor samisk text.  Ávki har producerat boken tillsammans med Helena Omma, Sámi allaskuvla. Utgivning har skett med stöd från Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland Minoritetsspråksmedel Jokkmokks kommun, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Statens kulturråd, Region Norrbotten, Sametingets kulturnämnd och Kungliga Patriotiska Sällskapet. Samisk titel: Enná vuojnná rijmek miesev, isá oaidná muzet miesi – Vájssá ja Gáidumguovlluid boazosámiid guolgaterminologiija. Svensk titel: Mamma ser en rijmek kalv, pappa ser en muzet kalv – Vájssá- och Gáidumområdenas renshårsterminologi, utgivningsår 2017.