Vi utvecklar Gällivare som destination

2020-04-23
Destinationaprojektet som Ávki bedriver har påbörjat en workshopserie för att tillsammans med berörda aktörer utveckla Gällivare kommun till en attraktiv och hållbar destination.