Destinationsutveckling

2019-10-14
Gällivares attraktivitet behöver stärkas. Ávki har av Gällivare kommun fått i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av besöksnäringen. Ett superspännande uppdrag som kommer att pågå i ett år.

 

I uppdraget ligger även att arbeta med logistikfrågor, stärka samarbeten och synliggöra allt det goda som finns i kommunen. Ett av målen  med satsningen är bland annat är att vidareutveckla aktivitetsutbudet tillsammans med företag och organisationer så att det skapas fler reseanledningar för Gällivare. Genom att initiera nya nätverksgrupper, etablera gemensamma produkter, engagera turismambassadörer och synliggöra besöksnäringen i skolorna kan vi får en hållbar utveckling. Inledningsvis har vi arbetat med platsmarknadsföringen för Gällivare. 

 

Vi har skapat en ny informationskanal genom sociala medierna Facebook och Instagram; Welcome to Gallivare. Där delger vi världen delar av allt det goda som finns i Gällivare. Uppdraget är ett komplement till tidigare arbete med Gällivaer turistcenter och projektet BCD.