Dags för boksläpp

2018-10-09
Anna Kuhmunen och Leila Nutti har under två år samlat in historier och kunskap från hela Sápmi. Boken, som är en hyllning till den arbetande renhunden, har tagits fram tillsammans med Ávki. I december ser boken ljuset.

 

I samband med Jokkmokks Julmarknad sker boksläpp där båda författarna och Ávki finns på plats. Boksläppet sker i samarbete med TJÁLLEGOAHTE.


7 DECEMBER
JOKKMOKKS JULMARKNAD
BIO NORDEN • KL 18.00
Kontakta oss för mer information!
Leila Nutti • leila@vajsas.com eller
Anna Kuhmunen • silbasiida@gmail.com
Bures boahtin!

 

 

 

Mer om boken:

Idag ser man en tydlig motorisering inom renskötseln. Hundens roll i renskötselarbetet har kraftigt försvagats de senaste 20 åren men författarnas tro och förhoppning är att renhundens ställning åter kommer att stärkas men då riskerar den gamla kunskapen att vara förlorad om inget görs. Boken är skriven utifrån intervjuer med personer i Sápmi och på olika samiska varieteter. Författarna lever i renskötande familjer som använder hunden i arbetet. De har ett brinnande intresse för vallhunden och dess användningsområde. Upprinnelsen till bokidén var att Anna och Leila såg att det fanns en saknad av dokumentation i den samiska litteraturen om hur hundar har använts i århundraden och används idag inom renskötseln. Målet med boken är att dokumentera denna kunskap till kommande generationer så att den traditionella kunskapen inte försvinner. Boken kan också stärka den traditionella kunskapens status, eftersom den visar vilka kunskapssystem som finns inkodade i det samiska språket.