Anmälan till Staare öppnar

2018-01-08
Planering för företagsbyn i Staare2018 börjar nu ta sin form. Vi kommer att ta in 4 stora kåtor som utformas och smyckas på ett attraktivt sätt.

 

 

 

 

Anmälan sker via http://staare2018.se/information/foretagsby/ där du också kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut löpande inför festivalveckan i Staare. Företagsbyn är en del i en satsning där vi arbetar för att synliggöra samisk mat och andra kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att skapa event under hela året som främjar samiskt företagande med inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi genom informations- och utvecklingsinsatser. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.