Referensuppdrag

Vi är glada över att så många är nöjda med vårt arbete, här är ett axplock av uppdrag och kunder.

 

Entreprenörscentrum (2012, 2013, 2015)

Ávki har ingått i arbetsgruppen bakom Entreprenörscentrum i Gällivare, därtill har vi tillhandahållit utbildningar inom bland annat ekonomi, budget och bokföring.

 

Face of Gällivare (2016-2017)

Projektet Face of Gällivare drevs av Företagsbolaget. Projektet ville bidra till en mer tillåtande miljö i Gällivare med mångfald och en varmare känsla mellan husen för att öka platsens attraktivitet. Många aktiviteter genomfördes för att förändra Gällivarebornas attityder och beteenden genom en så kallad ”normbreddande process”. Ávkis uppgift var att ansvara för och genomföra projektutvärdering. Referens, Amanda Matti, projektledare, 073-834 79 61.

 

Företagsbolaget (2012)

Vi har bistått Företagsbolaget i utredningar kring lekland, kemtvätt och lastbilstvätt för fordon i gruvverksamhet. Referens, Camilla Widing, VD Företagsbolaget, 070-557 32 50.

 

Idéskiss Dundret (2011-2012)

På uppdrag av Expandum genomförde vi en förstudie för att se över möjligheter att utveckla samisk turism vid Dundret. Referens, Kjell-Åke Johansson, VD Expandum, 070-574 32 01.

 

Indigee

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) drev projektet Indigee och Indigee 2 för att utveckla näringsverksamheten hos nya entreprenörer i ett samarbete över Barentsregionen. Ávki har genomfört både utbildningar och engagerats som affärsrådgivare.

 

Kvalitetsbutik (2011)

Ávki var projektägare för satsningen som ledde till en etablering av den samiska butiken Gávpi i Gällivare. Vi skaffade leverantörer, lokal och formade konceptet. Lämplig bolagsform och ägarkonstellation krävde ett grundligt arbete tillsammans med externa aktörer. Butiken fyllde ett stort behov i samhället men kundunderlaget medförde att butiken senare fick stänga.

 

Minoritetsspråksträffar (2017-2018)

Tillsammans med Storlule sameförening och Gällivare sameförening skapar vi aktiviteter i Gällivare som gör att äldre samer kan träffas och umgås under lättsamma former. Träffarna har snabbt blivit populära då det finns ett stort behov att fylla, vi genomför bland annat luncher. Referens, Lars-Ove Kuorak, ordförande Storlule sameförening, 073-081 38 81.

 

Nattavaarabygdens handel och service ekonomisk förening (2014)

Utredning av postdistribution till Nattavaara med omland. Referens, Dirk Hagenbuch, styrelseledamot, 070-293 58 87.

 

Näringslivsveckan (2016, 2017)

Tillsammans med andra aktörer i Gällivare anordnade Ávki Näringslivsveckan 2016 och 2017. http://www.naringslivsveckan.nu/.

 

Ramböll (2013)

Vi bistod Ramböll vid framtagande av Gällivare kommuns översiktsplan. Det var en viktig fråga för samebyarna, samhällsomvandlingen och kommunens mål att minska kommunens bidrag till klimatförändringarna bjöd på spännande utmaningar. Ávki lämnade synpunkter på utkastet till översiktsplanen utifrån samebyarnas kunskaper och behov.

 

Samefolket (2017-2018)

Stiftelsen Samefolket ger ut magasinet Samefolket. Organisationen ska också vara ett forum för samer och arbeta med opinion. Under 2017-2018 stödjer Ávki styrelsen i sitt arbete med att se över organisationen och den ekonomiska målstyrningen. Referens, Victoria Harnesk, styrelseordförande Stiftelsen Samefolket, 070-223 56 10.

 

Storuman kommun (2016)

Storuman och ett antal organisationer vill skapa ett samiskt centrum i Tärnaby. Vi genomförde en utredning om lämpliga organisationsformer och samverkan med andra noder. Det som efterfrågades var en samisk förståelse för processen med att skapa ett helt nytt samiskt centrum i en samisk bygd. Referens, Oskar Östergren, 070-555 13 17.

 

Utredning samiskt näringsliv i Malmfälten (2013-2014)

Ávki genomförde en djupgående studie om hur det samiska näringslivet i Malmfälten kan utvecklas. Referens, Kjell-Åke Johansson, VD Expandum, 070-574 32 01.


Finansieringsansökningar

Ávki har sökt finansiering till kunder för både större och mindre projekt, alltifrån 20.000 kr till 7.000.000 kr. Vi har kompetens inom EU-stöd och möjligheter genom andra bidragsgivare.


Ekonomiuppdrag

Lennart Pittsa, entreprenör, 070-688 15 77.

PempELia, Thommy Larsson, 070-540 96 51.