Pågående projekt och uppdrag

Ávki är i sig själv ett bevis på att projekt kan ge goda långsiktiga resultat, vi tycker att projekt är toppen men vi vet också att det krävs en del kunnande för att allt ska flyta på. Har du idéer eller söker partnerskap, kontakta Mattias Berglund, VD och projektledare Ávki, mattias@avki.se, 070-254 65 90.

 

Arena samisk näringslivsutveckling (2021-2022)

Projektet Arena Samisk näringslivsutveckling ska bidra till att förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt, lönsamhet, sysselsättningsgrad och kompetens hos samiska företagare. Fokus är hållbarhet, innovationer, entreprenörskap och stödmöjligheter där de samiska värdegrunderna árbediehtu, samisk traditionell kunskap, och eallinbiras, livsmiljön är grundläggande perspektiv. 

 

I projektet ingår också att aktivt verka för att höja aktörers och samhällets kännedom om värdet av samiska företag. Målgrupperna är samiska företagare och potentiella företagare, näringslivsfrämjare, näringslivsaktörer, finansiärer och allmänhet. 

 

Projektet grundar sig på LTU Business “Förstudie för stärkt samiskt näringsliv”, OECD-rapporten ”Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural Development in Sweden” (2019) och Sametingets “Sápmi – en näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi” (2019).

 

Projektet finansieras av Sparbanken Nord - Framtidsbanken, Region Norrbotten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Sametinget.

 

Projektmedarbetare

Erika Unnes, projektledare, erika@avki.se
Mattias Berglund, VD Ávki och projektsamordnare, mattias@avki.se 

         


Inkubatorn på Vallje (2019-2021)

www.vallje.se 

Genom ett projekt vill vi skapa en testplattform för en inkubator i inlandet öppen för företag inom fler branscher. Inkubatorn ska ha en samisk prägel vilket gör att mycket fokus ligger på hållbarhet, jämlikhet och kunskapsöverföring mellan generationer. 

 

Syftet med projektet är att utveckla entreprenörer och bereda dom möjlighet att utveckla det egna företaget och senare bidra till regionens utveckling. Genom att arbeta med diversifiering av näringslivet och skapa möjligheter på landsbygden för kvinnor och unga ökar möjligheten för bygden att utvecklas och locka till inflyttning och expansion. Syftet är också att kunna ta del av ny forskning och kunskap som normalt sett inte når till Gällivare. Genom att synliggöra samiskt näringsliv, höja kunskapsnivån och skapa nätverk inom samiska- och ickesamiska företag kan vi öka förståelsen för varandra och skapa gynnsamma samarbeten.

 

Projektmedarbetare

Cora Karlsson, siteledare, cora@avki.se 
Mattias Berglund, koordinator, mattias@avki.se

 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Leader Polaris, Längmanska Företagarfonden, Sparbanken Nord – Framtidsbanken, Gällivare kommun, Ávki och genom deltagaravgifter.

 

Europeiska Unionen    Leader Polaris logotype Framtidsbanken Jokkmokk


Destinationsprojektet Business Capacity Development (BCD).

Från och med hösten 2018 är Ávki lokal part i regionens destinationsprojekt "BCD". Där utgår vi från den kunskapsnivå och de behov som individer eller organisationen har och bygger deras kapacitet utifrån den. I detta projekt med fokus på företagen inom besöksnäringen blir det ett naturligt steg för det nya projektet BCD att ta vid där Destination Capacity Building in Swedish Lapland (DCB) slutat. Med ett än tydligare fokus på företagens behov och utveckling av deras kompetens för att stärka kapaciteten inom Affärsutveckling och Marknadsutveckling.

 

 

Projektmedarbetare BCD

Pontus Wikström, marknadskommunikatör, pontus@welcometogallivare.com 
Maria Mellin, Affärs- och marknadscoach, maria@welcometogallivare.com 

 

       


 

Avslutade projekt

 

Gällivare turistcenter (2018-2021)

www.welcometogallivare.com

Mellan 2018 och 2021 ansvarade Ávki för driften av Gällivare Turistcenter och Laponiaentrén. 

 

Gällivare Turistcenter hjälper dig med rekommendationer för ställen att bo, att äta, att se och aktiviteter att delta i. Här kan du köpa tåg- och regionala bussbiljetter och de säljer självklart också fiskekort inom regionen. I butiken hittar du produkter gjorda av våra lokala hantverkare och mycket mer. Under öppettider erbjuds även bagageförvaring samt cykeluthyrning under sommartid. Om du vill komma i kontakt med Turistcenter kan du ringa, e-posta eller besöka dom på järnvägsstationen i Gällivare.

 

När du besöker Turistcentret rekommenderar vi dig att ta en titt på övervåningen där det finns en utställning om världsarvet Laponia. Utställningen berättar om Laponias historia och de människor som bott här i tusentals år.

 

Om du har några frågor eller vill ge oss feedback: info@welcometogallivare.com eller 0970-102 20.

www.welcometogallivare.com

 

   


Mentorskapsprogram (2016-2020)

Ávki har fått i uppdrag av Jordbruksverket att organisera Mentorskapsprogram i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det är enkelt och gratis att delta, om du vill vara med handplockar vi en mentor som matchar dina behov. Under nio träffar får du hjälp att utveckla din verksamhet, målet är att du ska ta nästa steg i ditt företagande under tiden ni träffas. Mentorn är en erfaren person inom eller utanför ditt verksamhetsområde.

Mentorskapsprogrammet är en del av Landsbygdsprogrammet. Insatserna riktar sig till dig som är nyetablerad eller vill utvecklas som företagare inom renkötsel, jordbruk eller trädgård. Anmäl dig nu om du har viljan och möjligheten att bli heltidsföretagare, antalet platser är begränsat. 

 

I uppdraget har arbetat:

Mattias Berglund, mattias@avki.se

Läs mer om programmet i foldern.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Europa investerar i landsbygdsområden Jordbruksverket


Destinationsutveckling (2019-2020)

Ávki har arbetat på uppdrag av Gällivare kommun med att skapa förutsättningar för att Gällivare som destination ska utvecklas genom att förbättra attraktionskraften, förenkla logistiken och möjliggöra nya samarbeten. Målet med satsningen var bland annat är att vidareutveckla aktivitetsutbudet tillsammans med företag och organisationer så att det finns fler reseanledningar för Gällivare. Genom att initiera nya nätverksgrupper, etablera gemensamma produkter, engagera turismambassadörer och synliggöra besöksnäringen i skolorna kan vi får en hållbar utveckling.

Ávki har arbetat med information, inspiration, utredning, testning och samarbete. I samband med detta har vi även skapat en ny informationskanal genom sociala medierna Facebook och Instagram; Welcome to Gallivare. Med betoning på inspiration och information riktar vi i första hand in oss på Gällivare som destination.

 

I uppdraget arbetade:

Emma Ebermark
Cora Karlsson, cora@avki.se 
Mattias Berglund, mattias@avki.se 
Anton Blomstam, anton@welcometogallivare.com 
Katarina Larsson


Vallje Kreativt med mat (2018-2020) 

Under 2018-2019 arbetar vi med ett projekt för att synliggöra samisk mat och andra kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att skapa event som främjar samiskt företagande med inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi genom informations- och utvecklingsinsatser. För att genomföra detta behöver relevanta mötesplatser skapas för att ge förutsättningar till kunskapsutbyten, inspiration och synliggörande av samisk matkultur och andra produkter. De första aktiviteterna var under jubileumsveckan Staare 2018 som anordades 5-11 februari 2018 i Östersund. Därefter har vi engagerat oss på matfestivalen Smaka på Stockholm 5-10 juni 2018.

 

Projektmedarbetare

Mattias Berglund, koordinator och övergripande ansvar, mattias@avki.se, 070-254 65 90.
Patricia Fjellgren, projektledare Smaka på Stockholm, patricia.fjellgren@gmail.com, 073-845 68 77.

 

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotype EU


Minoritetsspråksträffar för seniorer (2017, 2018, 2019)

En gång i månaden har seniorer 60+ samlats för att äta och samtala om intressanta och aktuella ämnen över en lunch. Det är Storlule sameförening och Gällivare sameförening som fick minoritetsspråkmedel från Gällivare kommun. Ávki fick glädjen att arrangera träffarna på mötesplatsen Vallje.


Utvecklingsnod Sápmi (2016-2018) #UNSAPMI

Det här var ett utvecklingsprojektet där vi bland annat har skapat Vallje, en kreativ arena för samiska företagare inom Kulturella och kreativa näringar. I lokalen och runt om i Sápmi har vi haft processer, möten och rådgivning för att utveckla människor, affärer och företag. Vi ville stärka och skapa nätverk mellan alla grupper som är viktiga för entreprenörskap. Vi har synliggjort samiskt näringsliv i Malmfälten men vårt upptagningsområde har varit större. Projektet riktade sig till dem som finns i eller är på väg in i Kulturella och kreativa näringar, men även dem som hade en helt annan roll har kunnat deltaga. 

 

Som en del i Ávki och Utvecklingnod Sápmis bidrag till den hållbara utvecklingen valde vi valt främst fokusera vårt arbete med Agenda 2030 mot målen:

Agenda 2030 mål 5Agenda 2030 mål 8Agenda 2030 mål 12Agenda 2030 mål 15

Läs om vårt arbete och strävan mot hållbar utveckling i världen.

 

VALLJE – vår kreativa arbetsplats #UNVALLJE

Vallje har sedan det öppnade i mars 2017 snabbt blivit en plats där människor samlas, vårt mål är att den ska finnas kvar efter projekttiden. I ljusa lokaler på 145 m2 med stora skyltfönster finns en handfull fasta arbetsplatser, inspiration, kreativ miljö och gemensam lounge för samarbeten. Här ska man kunna utvecklas, träffa kunder, ställa ut och ha pop-up-butik.

 

Ordet Vallje kan översättas till värde på samiska. På Vallje finns vår stora fyrfläta som symboliskt flätat ihop samiskt och svensk i en cermoni. Jeanette Wäppling, kommunalråd i Gällivare, laddade blå tåt med ”Samverkan och respekt”, Bertil Pittja, fd ordförande Unna Tjerusj gav grön ”Buorre miesejagi och Olbmu dádjadusa” (bra kalvår och mänsklig klokskap), Lina Sjaunja och Lise Klementsson, elever, fyllde röd tåt med ”Gemenskap och glädje”, Mattias Berglund, VD Ávki, gav gul ”Engagemang och mod”. Fyrflätan är vanlig i samiska sammanhang, slöjdaren Gunhild Tjikkom hjälpte oss med arbetet.

 

Projektmedarbetare

Liza Påve, kommunikation och aktiviteter, liza@avki.se
Leila Nutti, aktiviteter
Evelin Nordqvist, grafisk design
Victoria Harnesk, kommunikation
Mattias Berglund, projektledare, mattias@avki.se

Elsa Andersson Vallström, ekonom

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/unsapmi och Instagram https://www.instagram.com/valljeutvecklingsnod/

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Gällivare kommun, Längmanska Företagarfonden, Region Norrbotten, Unna tjerusj, Gällivare skogssameby och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

 

Europeiska Unionen