Pågående projekt

Ávki är i sig själv ett bevis på att projekt kan ge goda långsiktiga resultat, vi tycker att projekt är toppen men vi vet också att det krävs en del kunnande för att allt ska flyta på. Har du idéer eller söker partnerskap, kontakta Mattias Berglund, VD och projektledare Ávki, mattias@avki.se, 070-254 65 90.

 

Gällivare turistcenter och besöksnäringsprojekt (2018-2020)

www.welcometogallivare.com

Från och med 2018 ansvarar Ávki för driften av Gällivare Turistcenter, Laponiaentrén och destinationsprojektet Business Capacity Development (BCD).

 

Gällivare Turistcenter hjälper dig med rekommendationer för ställen att bo, att äta, att se och aktiviteter att delta i. Här kan du köpa tåg- och regionala bussbiljetter och de säljer självklart också fiskekort inom regionen. I butiken hittar du produkter gjorda av våra lokala hantverkare och mycket mer. Under öppettider erbjuds även bagageförvaring samt cykeluthyrning under sommartid. Om du vill komma i kontakt med Turistcenter kan du ringa, e-posta eller besöka dom på järnvägsstationen i Gällivare.

 

När du besöker Turistcentret rekommenderar vi dig att ta en titt på övervåningen där det finns en utställning om världsarvet Laponia. Utställningen berättar om Laponias historia och de människor som bott här i tusentals år.

 

Från och med hösten 2018 är Ávki även lokal part i regionens destinationsprojekt "BCD". Där utgår vi från den kunskapsnivå och de behov som individer eller organisationen har och bygger deras kapacitet utifrån den. I detta projekt med fokus på företagen inom besöksnäringen blir det ett naturligt steg för det nya projektet BCD att ta vid där Destination Capacity Building in Swedish Lapland (DCB) slutat. Med ett än tydligare fokus på företagens behov och utveckling av deras kompetens för att stärka kapaciteten inom Affärsutveckling och Marknadsutveckling.

 

 

Om du har några frågor eller vill ge oss feedback: info@welcometogallivare.com eller 0970-102 20.

www.welcometogallivare.com

 

Projektmedarbetare BCD

Tina Korkeamaa, tina@welcometogallivare.com, 0970-102 20
Liza Påve, liza@welcometogallivare.com, 0970-102 20
Emma Ebermark, emma@welcometogallivare.com, 0970-102 20
Mattias Berglund, mattias@avki.se, 070-254 65 90

 

        


Vallje Kreative med mat (2018) 

www.valljekreativt.se

Under 2018 arbetar vi med ett projekt för att synliggöra samisk mat och andra kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att skapa event som främjar samiskt företagande med inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi genom informations- och utvecklingsinsatser. För att genomföra detta behöver relevanta mötesplatser skapas för att ge förutsättningar till kunskapsutbyten, inspiration och synliggörande av samisk matkultur och andra produkter. De första aktiviteterna var under jubileumsveckan Staare 2018 som anordades 5-11 februari 2018 i Östersund. Därefter har vi engagerat oss på matfestivalen Smaka på Stockholm 5-10 juni 2018.

 

Vi kommer även att turnera med något vi kallar "Vallje on Wheels", mötesplatser för nätverkande och synliggörande.

 

Projektmedarbetare

Daniel Kåven, projektledare företagsbyn Staare2018, daniel@avki.se, 070-606 31 90.
Mattias Berglund, koordinator och övergripande ansvar, mattias@avki.se, 070-254 65 90.
Patricia Fjellgren, projektledare Smaka på Stockholm, patricia.fjellgren@gmail.com, 073-845 68 77

 

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotype EU


En hyllning till renhunden (2017-2018)

Ávkis nästa bok är under produktion. Leila Nutti och Anna Kuhmunen kommer under 2018 att ge ut en bok om renhunden. Idag ser man en tydlig motorisering inom renskötseln. Hundens roll i renskötselarbetet har kraftigt försvagats de senaste 20 åren men författarnas tro och förhoppning är att renhundens ställning åter kommer att stärkas men då riskerar den gamla kunskapen att vara förlorad om inget görs. Boken kommer att skrivas utifrån intervjuer med personer i Sápmi och på olika samiska varieteter. Författarna har genomfört ett antal intervjuer men söker även fler att intervjua. Författarna lever i renskötande familjer som använder hunden i arbetet. De har ett brinnande intresse för vallhunden och dess användningsområde. Upprinnelsen till bokidén var att Anna och Leila såg att det fanns en saknad av dokumentation i den samiska litteraturen om hur hundar har använts i århundraden och används idag inom renskötseln. Målet med boken är att dokumentera denna kunskap till kommande generationer så att den traditionella kunskapen inte försvinner. Boken kan också stärka den traditionella kunskapens status, eftersom den visar vilka kunskapssystem som finns inkodade i det samiska språket.