Pågående projekt

Ávki är i sig själv ett bevis på att projekt kan ge goda långsiktiga resultat, vi tycker att projekt är toppen men vi vet också att det krävs en del kunnande för att allt ska flyta på. Har du idéer eller söker partnerskap, kontakta Mattias Berglund, VD och projektledare Ávki, mattias@avki.se, 070-254 65 90.

 

Gällivare turistcenter och besöksnäringsprojekt (2018-2020)

www.welcometogallivare.com

Från och med 2018 ansvarar Ávki för driften av Gällivare Turistcenter, Laponiaentrén och destinationsprojektet Business Capacity Development (BCD).

 

Gällivare Turistcenter hjälper dig med rekommendationer för ställen att bo, att äta, att se och aktiviteter att delta i. Här kan du köpa tåg- och regionala bussbiljetter och de säljer självklart också fiskekort inom regionen. I butiken hittar du produkter gjorda av våra lokala hantverkare och mycket mer. Under öppettider erbjuds även bagageförvaring samt cykeluthyrning under sommartid. Om du vill komma i kontakt med Turistcenter kan du ringa, e-posta eller besöka dom på järnvägsstationen i Gällivare.

 

När du besöker Turistcentret rekommenderar vi dig att ta en titt på övervåningen där det finns en utställning om världsarvet Laponia. Utställningen berättar om Laponias historia och de människor som bott här i tusentals år.

 

Från och med hösten 2018 är Ávki även lokal part i regionens destinationsprojekt "BCD". Där utgår vi från den kunskapsnivå och de behov som individer eller organisationen har och bygger deras kapacitet utifrån den. I detta projekt med fokus på företagen inom besöksnäringen blir det ett naturligt steg för det nya projektet BCD att ta vid där Destination Capacity Building in Swedish Lapland (DCB) slutat. Med ett än tydligare fokus på företagens behov och utveckling av deras kompetens för att stärka kapaciteten inom Affärsutveckling och Marknadsutveckling.

 

 

Om du har några frågor eller vill ge oss feedback: info@welcometogallivare.com eller 0970-102 20.

www.welcometogallivare.com

 

Projektmedarbetare BCD

Tina Korkeamaa, tina@welcometogallivare.com, 0970-102 20
Liza Påve, liza@welcometogallivare.com, 0970-102 20
Emma Ebermark, emma@welcometogallivare.com, 0970-102 20
Mattias Berglund, mattias@avki.se, 070-254 65 90

 

        


Vallje Kreative med mat (2018) 

www.valljekreativt.se

Under 2018 arbetar vi med ett projekt för att synliggöra samisk mat och andra kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att skapa event som främjar samiskt företagande med inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi genom informations- och utvecklingsinsatser. För att genomföra detta behöver relevanta mötesplatser skapas för att ge förutsättningar till kunskapsutbyten, inspiration och synliggörande av samisk matkultur och andra produkter. De första aktiviteterna var under jubileumsveckan Staare 2018 som anordades 5-11 februari 2018 i Östersund. Därefter har vi engagerat oss på matfestivalen Smaka på Stockholm 5-10 juni 2018.

 

Vi kommer även att turnera med något vi kallar "Vallje on Wheels", mötesplatser för nätverkande och synliggörande.

 

Projektmedarbetare

Daniel Kåven, projektledare företagsbyn Staare2018, daniel@avki.se, 070-606 31 90.
Mattias Berglund, koordinator och övergripande ansvar, mattias@avki.se, 070-254 65 90.
Patricia Fjellgren, projektledare Smaka på Stockholm, patricia.fjellgren@gmail.com, 073-845 68 77

 

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotype EU


En hyllning till renhunden (2017-2018)

Ávkis nästa bok är under produktion. Leila Nutti och Anna Kuhmunen kommer under 2018 att ge ut en bok om renhunden. Idag ser man en tydlig motorisering inom renskötseln. Hundens roll i renskötselarbetet har kraftigt försvagats de senaste 20 åren men författarnas tro och förhoppning är att renhundens ställning åter kommer att stärkas men då riskerar den gamla kunskapen att vara förlorad om inget görs. Boken kommer att skrivas utifrån intervjuer med personer i Sápmi och på olika samiska varieteter. Författarna har genomfört ett antal intervjuer men söker även fler att intervjua. Författarna lever i renskötande familjer som använder hunden i arbetet. De har ett brinnande intresse för vallhunden och dess användningsområde. Upprinnelsen till bokidén var att Anna och Leila såg att det fanns en saknad av dokumentation i den samiska litteraturen om hur hundar har använts i århundraden och används idag inom renskötseln. Målet med boken är att dokumentera denna kunskap till kommande generationer så att den traditionella kunskapen inte försvinner. Boken kan också stärka den traditionella kunskapens status, eftersom den visar vilka kunskapssystem som finns inkodade i det samiska språket.

 

Kontaktperson
Mattias Berglund, mattias@avki.se, 070-254 65 90.

 

Projektet finansieras av Statens kulturråd, Jokkmokks kommun, Sametingets kulturnämnd, Region Norrbotten, Framtidsbanken i Jokkmokk samt Kungliga patriotiska sällskapet.

 

Kungliga Patriotiska Sällskapet  Jokkmokks kommun    Sametinget  Framtidsbanken Jokkmokk  Region Norrbotten  Statens kulturråd


Utvecklingsnod Sápmi (2016-2018) #UNSAPMI

Det här är ett utvecklingsprojektet där vi bland annat har skapat Vallje, en kreativ arena för samiska företagare inom Kulturella och kreativa näringar. I lokalen och runt om i Sápmi har vi processer, möten och rådgivning för att utveckla människor, affärer och företag. Vi vill stärka och skapa nätverk mellan alla grupper som är viktiga för entreprenörskap. Vi ska synliggöra samiskt näringsliv i Malmfälten men vårt upptagningsområde är större och vi deltar gärna i samarbeten, hör av dig. Projektet riktar sig till dig som finns i eller är på väg in i Kulturella och kreativa näringar, men även du som har du en helt annan roll kan ofta vara med. Passa på, det mesta är gratis under projekttiden.

 

Som en del i Ávki och Utvecklingnod Sápmis bidrag till den hållbara utvecklingen har vi valt att främst fokusera vårt arbete med Agenda 2030 mot målen:

Agenda 2030 mål 5Agenda 2030 mål 8Agenda 2030 mål 12Agenda 2030 mål 15

Läs om vårt arbete och strävan mot hållbar utveckling i världen.

 

VALLJE – vår kreativa arbetsplats #UNVALLJE

Vallje har sedan det öppnade i mars 2017 snabbt blivit en plats där människor samlas, vårt mål är att den ska finnas kvar efter projekttiden. I ljusa lokaler på 145 m2 med stora skyltfönster finns en handfull fasta arbetsplatser, inspiration, kreativ miljö och gemensam lounge för samarbeten. Här ska man kunna utvecklas, träffa kunder, ställa ut och ha pop-up-butik.

 

Ordet Vallje kan översättas till värde på samiska. På Vallje finns vår stora fyrfläta som symboliskt flätat ihop samiskt och svensk i en cermoni. Jeanette Wäppling, kommunalråd i Gällivare, laddade blå tåt med ”Samverkan och respekt”, Bertil Pittja, fd ordförande Unna Tjerusj gav grön ”Buorre miesejagi och Olbmu dádjadusa” (bra kalvår och mänsklig klokskap), Lina Sjaunja och Lise Klementsson, elever, fyllde röd tåt med ”Gemenskap och glädje”, Mattias Berglund, VD Ávki, gav gul ”Engagemang och mod”. Fyrflätan är vanlig i samiska sammanhang, slöjdaren Gunhild Tjikkom hjälpte oss med arbetet.

 

Få en arbetsplats på Vallje

Om du är villig att dela med dig av din kunskap till andra, bli en del av ett härligt team och engagera dig i aktiviteter ska du kontakta oss. Kanske blir du en av personerna som får möjlighet till en fast kostnadsfri arbetsplats under projekttiden.

 

Projektmedarbetare

Liza Påve, kommunikation och aktiviteter, liza@avki.se
Leila Nutti, aktiviteter, leila@avki.se
Evelin Nordqvist, grafisk design, evelin@avki.se
Victoria Harnesk, kommunikation, victoria@avki.se
Mattias Berglund, projektledare, mattias@avki.se

Elsa Andersson Vallström, ekonom, elsa@avki.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/unsapmi och Instagram https://www.instagram.com/valljeutvecklingsnod/

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Gällivare kommun, Längmanska Företagarfonden, Region Norrbotten, Unna tjerusj, Gällivare skogssameby och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

 

Europeiska Unionen   


Mentorskapsprogram (2016-2018)

Ávki har fått i uppdrag av Jordbruksverket att organisera Mentorskapsprogram i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det är enkelt och gratis att delta, om du vill vara med handplockar vi en mentor som matchar dina behov. Under nio träffar får du hjälp att utveckla din verksamhet, målet är att du ska ta nästa steg i ditt företagande under tiden ni träffas. Mentorn är en erfaren person inom eller utanför ditt verksamhetsområde.

 

Mentorskapsprogrammet är en del av Landsbygdsprogrammet. Insatserna riktar sig till dig som är nyetablerad eller vill utvecklas som företagare inom renkötsel, jordbruk eller trädgård. Anmäl dig nu om du har viljan och möjligheten att bli heltidsföretagare, antalet platser är begränsat. 

Läs mer här.

https://www.jordbruksverket.se.

 

Ansök nu

Ansöknings- och matchningsprocessen pågår löpande.

Mattias Berglund, VD och ansvarig på Ávki
mattias@avki.se
070-254 65 90

Läs mer om programmet i foldern.

 

 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Europa investerar i landsbygdsområden    Jordbruksverket


Minoritetsspråksträffar för seniorer (2017, 2018)

En gång i månaden samlas seniorer 60+ för att äta och samtala om intressanta och aktuella ämnen över en lunch. Det är Storlule sameförening och Gällivare sameförening som har fått minoritetsspråkmedel från Gällivare kommun, vi har fått glädjen att arrangera träffarna på mötesplatsen Vallje.


Avslutade projekt

 

Duodji, dáidda ja hábmen (2016-2018)

I ett samarbete med aktörer i vår norska grannkommun Tysfjord ville vi stärka samiska duojárat (slöjdare). Genom projektet skulle duojárat möjlighet att ta del av goda exempel på båda sidor av landsgränsen. När man träffas stärks och utökas nätverken både nationellt och gränsöverskridande. Det kan leda till nya produkter, samarbeten och ökad lönsamhet. Gemensamma frågor om vad som behövs för att stärka branschen i stort skulle också diskuteras i projektet. Projektets ambition var att initiera sådana samtal. Projektet avslutades i förtid då det var var svårt att skapa gemensamma möten och få engagemang som krävdes för att gå vidare.

 

Projektledare

Mattias Berglund, mattias@avki.se, 070-254 65 90.

 

Projektet finansieras av Samerådets kulturmedel och genomförs i samarbete med Tysfjord kommune.

 

           Tysfjord kommune


Gáiduma ja Vájssá boazosámiid guolgaterminologiija (2016-2017)

Tillsammans med Helena Omma, Sámi allaskuvla, har vi gett ut en unik bok om renhårsterminologi, Helena har funnit hela 58 termer för renens päls genom forskning. Boken visar de många dimensioner av kunskap som begreppen innehåller, utöver hur pälsen ser ut har renskötarna kunskap om diversiteten i renhjorden och vilka färger som är vanliga och ovanliga i området.

 

Boken bygger på Helena Ommas masteruppsats och dokumenterar Gällivare och Jokkmokkstrakterna (Unna Tjerusj, Báste čearru och Vájssá). Den förflyttar traditionell kunskap från sin naturliga kontext till akademin och skrift så att fler kan få inblick i och förståelse för att renskötselns kunskap faktiskt finns. Sammanfattningsvis diskuterar den vad traditionell kunskap är, dess värde och systematik. Läs och få inblick i renskötselns historia och nutid, beställ redan idag.

 

Beställ ditt exemplar

Denna fantastiska bok kan bli din för 298 kr, porto tillkommer. Mejla hur många böcker du vill ha, ditt namn och leveransadress till info@avki.se.

 

Bokfakta

Ursprungstexten är på nordsamiska, boken har en svensk del på 89 sidor och lika många samiska sidor. Utgivningsår 2017 med stöd från Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland Minoritetsspråksmedel Jokkmokks kommun, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Statens kulturråd, Region Norrbotten, Sametingets kulturnämnd och Kungliga Patriotiska Sällskapet. Samisk titel "Enná vuojnná rijmek miesev, isá oaidná muzet miesi – Vájssá ja Gáidumguovlluid boazosámiid guolgaterminologiija". Svensk titel "Mamma ser en rijmek kalv, pappa ser en muzet kalv – Vájssá- och Gáidumområdenas renshårsterminologi". 

 

För mer information kontakta

Helena Omma, författare
070-286 38 91

 

Mamma ser en rijmek kalv, pappa ser en muzet kalv är utgiven av Ávki AB med stöd från

  • Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland
  • Minoritetsspråksmedel Jokkmokks kommun
  • Stiftelsen Längmanska kulturfonden
  • Statens kulturråd
  • Region Norrbotten
  • Sametingets kulturnämnd
  • Kungliga Patriotiska Sällskapet

 

              Längmanska kulturfonden